Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Heeft uw organisatie 100 of werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024* verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Wij leggen hieronder uit wat de rapportageverplichting inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen.

Waarom moet u rapporteren?

Deze afspraak volgt uit het Klimaatakkoord. Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer én het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Deze afspraak volgt uit het Klimaatakkoord. De rapportageverplichting moet niet alleen inzicht geven, maar ook leiden tot reductie van de hoeveelheid CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit met 1 megaton (Mton) in 2030. Vanaf 2050 mag er zelfs helemaal geen CO2-uitstoot meer plaatsvinden door woon-werk en zakelijk verkeer.

Voor wie geldt dit?

De rapportageverplichting geldt voor alle bedrijven/organisaties met 100 of meer werknemers.
Tevens geldt het voor alle publieke rechtspersonen zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Uitstel verplichte CO2-rapportage

* CO2-registratie mobiliteit is met een half jaar uitgesteld. Omdat bedrijven zich minstens 2 maanden van tevoren op de nieuwe wet moeten kunnen voorbereiden, is invoering per 1 januari niet gehaald. Daarom is de verplichte datum waarop bedrijven moeten gaan rapporteren verschoven naar 1 juli 2024. Hoewel de datum verschoven is naar 1 juli 2024 mogen werkgevers er voor kiezen om gewoon wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te starten. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te starten op de dag dat de verplichting in werking treedt, dus 1 juli 2024, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.

Wat moet u registereren?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers met meer dan 100 medewerkers jaarlijks alle werkgebonden kilometers van hun werknemers rapporteren aan de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
De rapportage gaat over zakelijke personenmobiliteit, dus zakelijke ritten en woon-werkkilometers. Privékilometers vallen hier buiten en ook grijze kentekens en het vervoer van hulpdiensten hoeven niet gerapporteerd te worden.

Vóór 1 juli 2025 moeten werkgevers de jaarkilometers van het voorgaande jaar aanleveren per gebruikt vervoersmiddel per brandstoftype. Lees voor u de gegevens online aanlevert, de handreiking van het ministerie. De CO2-uitstoot wordt vervolgens door de RVO berekend.

De gegevens die u moet registreren zijn totalen, zodat de privacy van werknemers beschermd blijft. Op basis van de aangeleverde cijfers van alle organisaties waar het besluit voor geldt, beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de beoogde collectieve reductie wordt gehaald.

Hierbij gaat het om jaartotalen uitgesplitst in:
– het totaal aantal gereisde kilometers
– gebruikte vervoersmiddelen
– gebruikte brandstof

Op dit moment gaat de regeling alleen nog over rapportage. Na 2024 volgt mogelijk een collectieve norm. Vanaf 2026 zou de overheid kunnen besluiten tot een individuele norm per bedrijf als de emissiedoelstellingen niet gehaald worden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als grote werkgevers moet u nu al voorbereidingen treffen, om voor 1 juli 2025 de rapportage over 2024 te kunnen aanleveren. Zo moet er een onderverdeling worden gemaakt van zakelijke kilometers, woon-werkkilometers en privékilometers zijn. Bent u als organisatie nog niet voorbereid op de administratieve taken die deze maatregel met zich meebrengt? Auto Hoogenboom kan u hierbij helpen.

Wij kunnen u bijvoorbeeld faciliteren met de Shuttel mobiliteitsoplossing. Hiermee heeft u al uw mobiliteitsgegevens op één plek: overzichtelijk, snel en veilig. Shuttel haalt informatie uit verschillende bronnen en combineert deze, zodat u voldoet aan de CO2-rapportageplicht.

Uiteraard denken wij graag met u mee bij het verduurzamen van uw werkgebonden mobiliteit. U kunt hierbij denken aan het introduceren van een fietsregeling (zoals bijvoorbeeld een fietsplan via lease-a-bike), de inzet van elektrische auto’s of het introduceren van een mobiliteitsbudget waarbij verschillende vervoerssoorten kunnen worden gecombineerd.

Auto Hoogenboom Lease kan haar klanten ondersteunen met rapportages van de leaseauto’s.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?
Vul uw gegevens in en laat ons u adviseren!

  • In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u daarbij hebt.