Privacy

De Auto Hoogenboom Groep vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat houdt de nieuwe privacy wet in?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 ingaat in de hele Europese Unie. De wet legt organisaties strengere privacyregels op en versterkt hiermee de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast moet de privacy van deze gegevens worden gewaarborgd en wordt er een maximale bewaartermijn gehanteerd. Organisaties zijn verplicht deze zaken te documenteren en up to date te houden, ook na invoering van de wet.

Hoe waarborgen wij de privacy?

Binnen Auto Hoogenboom is privacy een belangrijk onderwerp en de afgelopen maanden hebben we maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG. Naast de genomen maatregelen, blijven wij uiteraard actief in het beperken van risico’s en verbeteren van de veiligheid van persoonsgegevens. Daarnaast sluiten wij met partijen overeenkomsten waarin juridisch vastgelegd is hoe we veilig omgaan met persoonsgegevens. Tevens is onze privacy statement aangepast waarin tevens wordt toegelicht welke gegevens we bewaren en waarom.

Via onderstaand formulier kunt u contact op nemen met onze Privacy Champion

Deze kan u helpen met al uw vragen omtrent uw privacy. Let er op dat wij u mogelijk vragen uzelf te identificeren wanneer u persoonsgegevens opvraagt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.