Direct contact? 010 410 56 00
Mijn Auto Hoogenboom
 • Privacy statement Auto Hoogenboom

  Auto Hoogenboom vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Lees onze maatregelen in het Privacy Statement.

Privacy: Zo gaan wij om met persoonsgegevens

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft Auto Hoogenboom B.V. (hierna: “Auto Hoogenboom” of “wij”), hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. en maken onderdeel uit van de Pon groep.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Auto Hoogenboom beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over u vastleggen of aanvullend aan ons verstrekken, bijvoorbeeld over uw interesses en voorkeuren. Hieronder gaan we daar verder op in.

A. Gegevens door u aan ons verstrekt

Als u met Auto Hoogenboom, een dealer of een servicepartner een overeenkomst aangaat, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • klantnummer(s);
 • rijbewijsnummer;
 • uw voorkeur voor dealer of servicepartner;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Auto Hoogenboom in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • kenteken van uw voertuig;
 • chassisnummer en model van uw voertuig;
 • technische gegevens over uw voertuig;
 • onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

B. Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruik maakt van diensten van Auto Hoogenboom of op een andere manier contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Gegevens die u verstrekt bij het gebruiken van ons online klantenportaal Mijn Auto Hoogenboom, zoals uw naam, adres, contactgegevens, communicatievoorkeuren en inloggegevens. Hieronder vallen ook de gegevens die u achterlaat en wij mogelijk verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, het maken/bewaren van een online configuratie, het plannen van een proefrit of een werkplaatsafspraak. Tevens kunnen wij voor continuiteitsdoeleinden mogelijk bijhouden met behulp van logginbestanden wanneer u hebt ingelogd en wat u heeft aangepast.
 • Bij het plannen van een proefrit kunnen wij u vragen om ons te voorzien van uw rijbewijsnummer en geboortedatum. Dit doen wij om te borgen dat u bevoegd bent om het voertuigen te besturen. Om uw identiteit te verifiëren en de geldigheid van uw rijbevoegdheid vast te stellen wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG);
 • Voertuigen van de aan Pon gelieerde merken kunnen aan uw klantprofiel gekoppeld worden. Deze koppeling kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld omdat u dit zelf aan ons doorgeeft via de klantenportaal, of omdat een dealer of een aan ons gelieerde financiële dienstverlener dit direct aan ons doorgeeft. De ontkoppeling van het voertuig van uw klantprofiel vindt automatisch plaats wanneer wij een tenaamstellingswisseling (1b) doorkrijgen van het RDW.
 • Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer.
 • Uw communicatievoorkeuren en instellingen.
 • Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet of dienst afneemt).
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement).
 • Klanttevredenheid gegevens.
 • Gegevens over uw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven, e-mails, online chatsessies maar ook telefoongesprekken, brieven, e-mails en chatsessies die u met ons voert welke mogelijk kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van onze eigen medewerkers. Online chatsessies kunnen mogelijk aan uw klantprofiel gekoppeld worden op basis van uw toestemming.

C. Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten dealers of andere business partners.

In sommige gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden om onze of gezamenlijke dienstverlening mogelijk te kunnen maken. Deze gegevens verkrijgen wij op basis van hun of gezamenlijke (verkoop)voorwaarden. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn:

 • Service en netwerkpartners: uw naam en contactgegevens (zoals: adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer); en gebruiks- en voertuiggegevens zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling voertuig, onderhoudsgegevens, communicatievoorkeuren.

  Wij verkrijgen deze gegevens op basis van de verkoopvoorwaarden van deze partners en gebruiken deze gegevens voor onze eigen volgende doeleinden:
  • Om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren, en terugroepen, en tegemoet te komen aan uw verzoeken.
  • Om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door uw gegevens te combineren met andere relevante gegevens.
  • Voor (direct) marketing- en salesreclamedoeleinden.
 • Dienst Wegverkeer (RDW): naam, adres, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling wijziging 1b. Naam en adres verkrijgen wij alleen wanneer er sprake is van een herroeping van een voertuig op basis van een wettelijke verplichting. Veelal gaat het dan om verplichte reparaties/updates met betrekking tot verkeersveiligheid.
 • Dataleveranciers: naam, straat, postcode, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor data kwaliteitsdoeleinden om uw gegevens zo up to date mogelijk te houden.
 • Overlijdensregister: om uw gegevens actief te verwijderen uit onze systemen om ongewenste communicatie te voorkomen.
 • Bel me niet register: telefoonnummers om te voorkomen dat wij u ongewenst opbellen voor commerciële doeleinden.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Auto Hoogenboom hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Auto Hoogenboom of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Auto Hoogenboom verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen of/en product herroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken. Product herroepingen kunnen door ons worden uitgevoerd als service op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang: wij gebruiken dan uw  gegevens zoals bij ons reeds bekend. Wanneer sprake is van een herroeping in opdracht van het RDW dan verkrijgen wij uw gegevens van het RDW en gebruiken wij deze alleen voor dit doel op basis van de grondslag wettelijke verplichting [grondslag: 2, 3 , 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers of servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3 , 4 of 5].
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden

Auto Hoogenboom deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:

 • gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
 • geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Auto Hoogenboom of Pon. Hierbij worden uw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met u. Ook kunnen wij uw cookies delen op basis van uw toestemming om de inhoud van onze (gezamenlijke) communicatie zo goed mogelijk op uw  persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 1, 2 of 5];
 • Bij het plannen van een proefrit kunnen wij u vragen om ons te voorzien van uw rijbewijsnummer en geboortedatum. Dit doen wij om te borgen dat u bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om uw identiteit te verifiëren en de geldigheid van uw rijbevoegdheid vast te stellen, wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG);
 • derden die voor Auto Hoogenboom advertenties verzorgen. Hierbij worden uw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar u herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, zoals bijvoorbeeld het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 5];
 • derden gelieerd aan Auto Hoogenboom kunnen wij cookies van onze websites verstrekken om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1].
 • derden als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • andere bedrijfsonderdelen binnen de Pon groep voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan u [grondslag: 5].
 • derden die Auto Hoogenboom assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs. [grondslag: 5];
 • derden voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

Auto Hoogenboom gebruikt ook diensten van derden die fungeren als ‘verwerkers’; (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Auto Hoogenboom.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Auto Hoogenboom ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Auto Hoogenboom of interesse blijft tonen in de diensten van Auto Hoogenboom, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. Telefoongesprekken die u heeft met onze klantenservice kunnen eventueel worden opgenomen en worden dan voor trainingsdoeleinden bewaard voor een periode van 100 dagen.

9. In kaart brengen websitebezoek en e-mail leesgedrag

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Wanneer u geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genaamd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer u onze e-mail hebt gelezen, met welke browser in welke voorkeurstaal, (delen van) het IP-adres van uw computer en op welke links u eventueel geklikt heeft. Wanneer u wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kunt u hiervoor uw recht van bezwaar (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”) uitoefenen via onze klantenservice.

Als u geen cookies of verstrekking hiervan aan derden wenst, kun u dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen. Voor meer details over het gebruik van cookies en device fingerprinting technieken verwijzen wij naar ons cookie beleid (https://www.autohoogenboom.nl/cookie-beleid/).

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Auto Hoogenboom of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van uw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Auto Hoogenboom zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Auto Hoogenboom past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Auto Hoogenboom heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw privacy te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact n.a.v. Privacy Statement

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Auto Hoogenboom B.V.
T.a.v: Privacy Champion
Postbus 5165
3008 AD
Rotterdam

Tel. 010 – 410 56 00
www.autohoogenboom.nl/contact

Wij beschikken via PON B.V. over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via  privacy@autohoogenboom.nl en per post via bovenstaand adres (t.a.v. ‘Privacy Champion’).

13. Wijzigingen Privacy Statement

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn op te vragen via de klantenservice:

 • Privacy statement d.d. 8 maart 2018.

Dit statement is voor het laatst herzien op 31 mei 2021.