Voorverkopen in Nederland is niet toegestaan, omdat er definitieve technische specificaties ontbreken. Om deze reden is er nog geen concrete informatie beschikbaar.