Bekijk onze certificeringen

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie dat ons product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat Auto Hoogenboom goed beheerst dat ons product en/of onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat we steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen. De ISO 9001 certificering is van toepassing op al onze vestigingen.

Bron: tuv.nl

Duurzaam Repareren

Duurzaam Repareren beheert een certificatie programma, dat gebaseerd is op een Product Markt Combinatie. Zo bepaalt niet de stichting de duurzaamheidseisen waaraan de bedrijven moeten voldoen, maar het College van Deskundigen. In dit college zitten de klanten van het autobedrijf zoals leasemaatschappijen en fleetowners en de ANWB (voorzitter) namens de particuliere autobezitter. Er wordt gestreefd naar de meest groene oplossingen, die economisch haalbaar zijn. Dit blijkt in de praktijk geen tegenstrijdigheid. Want Duurzaamheid heeft niets, maar dan ook niets met ‘duur’ te maken, in tegendeel zelfs. De Duurzaam Repareren certificering is van toepassing op onze schadeservice vestigingen.

Meer informatie vind je op www.duurzaamrepareren.nl

Erkend Duurzaam

Auto Hoogenboom is trots de komende twee jaar Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd te zijn. Hiervoor hebben wij het Erkend Duurzaam Programma doorlopen dit is door de Nederlandse overheid aangemerkt als keurmerk. Alle aspecten op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) komen hierin terug. Met deze certificering voldoen wij aan de Europese wetgeving over energie besparen, het Energy Efficiency Directive (EED). De Erkend Duurzaam Plus certificering is van toepassing op al onze vestigingen.

Erkend Duurzaam